О нама


О нама

 

Удружење грађана бугарске националне мањине “Шопско оро” Панчево  је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време у којој се добровољно удружују грађани са подручја  Републике Србије, бугарског су порекла, или се изјашњавају као Бугари, а ради заједничких активности у областима неговања традиције и обичаја земље порекла, очување националног идентитета, неговања језика, фолклора, културе и других активности неопходних за очување идентитета у складу са Законом.

 

Мисија

 

  • развијање и неговање културних, образовних, информативних, спортских, правних, економских и других неполитичких активности, ради очувања националног идентитета припадника бугарске националне заједнице у Србији
  • неговања традиције и обичаја земље порекла, неговања језика, фолклора, културе и других актвности неопходне за очување идентитета у складу са Законом,
  • унапређење сарадње са сличним удружењима на територији Републике Србије.

Развијање пријатељства и добросуседских односа између грађана других националних заједница на подручју Републике Србије.